Het Team

Toen het nog stil was op de straten, ontstond er op een kamer in de binnenstad van Groningen een idee. Wat als we ons als theaterliefhebbers uit Groningen Stad verzamelen om te laten zien dat we er nog zijn. Een samenwerkingsverband tussen theatergroepen en theatermakers, zowel professioneel als amateur, om in deze moeilijke tijd steun aan elkaar te hebben. Dit idee kwam van twee docerend theatermakers uit de stad. Samen zijn ze gaan rondvragen bij vrienden, werkgevers, connecties, etc. Er werd een plan opgesteld en het team werd versterkt met twee andere mensen. Met z’n vieren begonnen ze aan een ogenschijnlijk onmogelijke taak om binnen twee maanden een theaterevenement op poten te zetten. Alles ging tegelijkertijd: makers en groepen werden benaderd, projectplannen geschreven en fondsen benaderd. Het idee werd enthousiast ontvangen, waardoor het kon worden wat het nu is; een weekend vol theater uit Groningen stad.

het team.jpeg
Het doel

Met Het Verbond willen we aan de inwoners van Groningen en daarbuiten laten zien wat voor moois de stad qua theater te bieden heeft. Want wat is er veel te vinden in de stad. Van amateurgroepen tot professionele theatermakers en collectieven. Natuurlijk kennen veel de bekende namen, maar ook in de niches borrelt het. Na een raar einde van het seizoen vol stilte en online lawaai, laten wij gezamenlijk zien dat we er nog zijn. Een samenwerking tussen het amateur en het professionele landschap, we willen bruggen oversteken en samen de schouders zetten onder dit verbond zodat we sterker deze vreemde periode uitkomen.

Wie zijn we?

Wij zijn vier jonge theaterliefhebbers die ieder op zijn of haar eigen manier verbonden is aan het theaterwereldje in Groningen Stad. Wat begon als een idealistisch ideetje om de tijd te vullen veranderde in een serieuze onderneming. Met onze eigen kennis en wat connecties op zak trokken we onze stoute schoenen aan en belden we verschillende mensen om raad en advies. Het Verbond is daarom ook niet alleen een samenwerking tussen de deelnemende groepen en makers, maar ook achter de schermen zijn we door heel veel verschillende Groningse theaterliefhebbers geholpen en gesteund. Hieronder lees je wie wij zijn van het Team en een dankbetuiging aan hen die ons hebben geholpen.

anniek.jpeg

Anniek Akkerman

Hoofd Locaties

Anniek Akkerman is Docent Theater in Groningen en zit in het team van het verbond. Ze werkt als docent en theatermaker veel met kinderen en jongeren. Voor Het Verbond is ze coördinator van de vrijwilligers en hoofd locaties.

siebren.jpeg

Siebren de van der Schueren

Zakelijk leiding

Siebren de van der Schueren is student neurowetenschappen in Groningen. Als oud-voorzitter van het Groninger Studenten Toneel en acteur bij veel amateurgroepen heeft hij veel ervaring met het amateurtheater wereldje in de stad.

jolien.jpeg

Jolien Akkerman

Contactpersoon Makers

Jolien Akkerman is student dramaturgie in Utrecht, maar heeft haar hele leven in Groningen gewoond en is daar erg veel te vinden. 

tim.jpeg

Tim van der Molen

PR & Marketing

Tim van der Molen is docerend theatermaker in Groningen en zit in het team van Het Verbond. Hij geeft normaal spelles en maakt voorstellingen met (semi)amateurs.